ВИДЕО ОРЛЕУ
Alternate Text

В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» дано конкретное задание: «В интернете необходимо размещать видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей средних школ, колледжей и вузов. Это позволит всем казахстанцам, в том числе в отдаленных сельских школах, получить доступ к лучшим знаниям и компетенциям».

В рамках реализации Послании Президента  «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» создал специализированный сайт  «Видео Өрлеу» на котором  каждый педагог нашей страны может  поделиться своим опытом и своими  педагогическими наработками.
Председатель Правления
Член-корреспондент НАН РК
Ахметова Гульнас Кенжетаевна

Шеңбердіңн ұұузындыгғынынң формуласы
Жаукенова Бибигуль Амерхановна
Берілген бейнеде "Шенңбердіңн уұзындыгғынын ң формуласы" такқырыбы қкарастырылады. Шенңбердінң ұузындығгынын кқалай есептеу керек. Тапсырманынң коөмегімен шенңбер ұузындығгынынң формуласы шығгарылады.
Дни недели
Абашева Перизат Алпысбайқызы
На уроке ученики познакомятся с днями недели и усвоят, что неделя состоит из 7 дней. Сформируют понятие о неделе как о единице измерения времени посредством практических заданий, будут иметь представление о продолжительности недели.
Что такое погода
Абашева Перизат Алпысбайқызы
Времена года — это четыре периода, на которые условно поделен годовой цикл. Каждое время года характеризуется определенной погодой и природными изменениями. На уроке ученики познакомятся с признаками погоды, природными изменениями, а также с символами, характеризующими погоду.
Принцип работы датчика цвета
Филинова Наталья Анатольевна
ЦОР по робототехнике для 7 класса рассматривает на примерах поэтапное программирование датчика цвета в среде программирования LEGO MINDSTORMS Education EV3. a
Түс датчигінің жұмыс істеу принципі
Филинова Наталья Анатольевна
7 сыныпқа арналған робототехника бойынша цифрлық білім беру ресурсы LEGO MINDSTORMS Education EV3 бағдарламалау ортасында түс датчигінің кезең-кезеңмен бағдарламалауы мысалдарда қарастырады.
Адамның дене мүшелері
Сарсекенова Айслу Багитовна
Адамның дене мүшелері туралы мәлімет алады. Дене мүшелерінің атқаратын қызметі туралы біледі. Бастауышта жаратылыстану пәнін оқытуға арналған.
Фигуры в пространстве
Берлинова Лязят Мендекуловна
До сих пор мы изучали, что треугольники, прямоугольники и круги, то есть такие фигуры, все точки которых расположены на плоскости, называют плоскими фигурами. Среди предметов окружающего нас мира имеются как плоские, так и пфространственные фигуры. Мы рассмотрим пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед, куб,пирамиду, цилиндр, шар, конус.
Металдар
Өтеғұл Гүлмаржан Кәрімқызы
Химияны оқытудың тиімділігін арттыру жолдарының бірі — мақсатты түрде оқушыларды есеп шығаруға қызықтыру. Ол үшін оқушыларға ұсынылатын есептердің мазмұнында қызықты жəне танымды мəліметтер болу керек. Сол кезде оқыту мағыналы болып, оқушыларды құлшындыратын себеп қалыптасады. Ондай мақсатқа жету үшін 9-сыныптағы «Металдар» тақырыбына контекстілік есептер қолдануға болады. Бұл СБР «Металдар» бөлімі тақырыптарының мазмұнымен таныстыруда, сонымен бірге химия мен көркемсурет пәндерін ықпалдастырып оқытуда қолдануға болады.
Сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздер
Мусаева Ж.О., Габбасова Б.Б.
Алдымен қатысушылар дара, күрделі сөздердің айырмашылықтары мен жасалу жолы туралы білетіндерін естеріне түсіріп нақтылайды. Содан кейін топтарда сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздердің жасалу жолындағы ерекшеліктермен теориялық материалды талдау арқылы танысады. Практикалық жұмыстар арқылы білімдерін бекітеді. Ол үшін тәжірибелік жаттығулар ұсынылды. Материалдар төмендегі әдебиеттерден алынды: 1. Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелері //Егемен Қазақстан» газеті №11 (29490), 18.01.2019.-1, 6-7. 2. Жаңа емле. Оқу-әдістемелік құрал. Астана, 2019.-26-29. 3. Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері. Редакторлар: А.Фазылжанова, Қ.Күдеринова, Астана, 2019.-15-16.
Сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздер
Мусаева Ж.О., Габбасова Б.Б.
Алдымен қатысушылар дара, күрделі сөздердің айырмашылықтары мен жасалу жолы туралы білетіндерін естеріне түсіріп нақтылайды. Содан кейін топтарда сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздердің жасалу жолындағы ерекшеліктермен теориялық материалды талдау арқылы танысады. Практикалық жұмыстар арқылы білімдерін бекітеді. Ол үшін тәжірибелік жаттығулар ұсынылды. Материалдар төмендегі әдебиеттерден алынды: 1. Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелері //Егемен Қазақстан» газеті №11 (29490), 18.01.2019.-1, 6-7. 2. Жаңа емле. Оқу-әдістемелік құрал. Астана, 2019.-26-29. 3. Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері. Редакторлар: А.Фазылжанова, Қ.Күдеринова, Астана, 2019.-15-16.
Сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздер
Мусаева Ж.О., Габбасова Б.Б.
Алдымен қатысушылар дара, күрделі сөздердің айырмашылықтары мен жасалу жолы туралы білетіндерін естеріне түсіріп нақтылайды. Содан кейін топтарда сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздердің жасалу жолындағы ерекшеліктермен теориялық материалды талдау арқылы танысады. Практикалық жұмыстар арқылы білімдерін бекітеді. Ол үшін тәжірибелік жаттығулар ұсынылды. Материалдар төмендегі әдебиеттерден алынды: 1. Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелері //Егемен Қазақстан» газеті №11 (29490), 18.01.2019.-1, 6-7. 2. Жаңа емле. Оқу-әдістемелік құрал. Астана, 2019.-26-29. 3. Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері. Редакторлар: А.Фазылжанова, Қ.Күдеринова, Астана, 2019.-15-16.
Сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздер
Мусаева Ж.О., Габбасова Б.Б.
Алдымен қатысушылар дара, күрделі сөздердің айырмашылықтары мен жасалу жолы туралы білетіндерін естеріне түсіріп нақтылайды. Содан кейін топтарда сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздердің жасалу жолындағы ерекшеліктермен теориялық материалды талдау арқылы танысады. Практикалық жұмыстар арқылы білімдерін бекітеді. Ол үшін тәжірибелік жаттығулар ұсынылды. Материалдар төмендегі әдебиеттерден алынды: 1. Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелері //Егемен Қазақстан» газеті №11 (29490), 18.01.2019.-1, 6-7. 2. Жаңа емле. Оқу-әдістемелік құрал. Астана, 2019.-26-29. 3. Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері. Редакторлар: А.Фазылжанова, Қ.Күдеринова, Астана, 2019.-15-16.