ВИДЕО ОРЛЕУ
Alternate Text

В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» дано конкретное задание: «В интернете необходимо размещать видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей средних школ, колледжей и вузов. Это позволит всем казахстанцам, в том числе в отдаленных сельских школах, получить доступ к лучшим знаниям и компетенциям».

В рамках реализации Послании Президента  «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» создал специализированный сайт  «Видео Өрлеу» на котором  каждый педагог нашей страны может  поделиться своим опытом и своими  педагогическими наработками.
Председатель Правления
Член-корреспондент НАН РК
Ахметова Гульнас Кенжетаевна

Веселый счет
Глушкова Тамара Николаевна
Закрепить счет в пределах 10. Совершенствовать знания о геометрических фигурах и ориентировку на плоскости. Продолжить развивать умение выкладывать предметы по величине в возрастающем и убывающем порядке
«Керқұла атты Кендебай» ертегісі
Рапильбекова Гульшат Джумабаевна
Бейнесабақта «Керқұла атты Кендебай» ертегісі бойынша құрылған сабақ ұсынылған. Сабақ мұғалімнің кіріспе сөзімен басталып, білім алушының кері байланысымен аяқталады. Сабақта қолданылған әдіс-тәсілдер оқу мақсатына жетудің нәтижелілігін арттыра түседі. Шығарманы талдап, меңгеруде кубизм әдісі тиімді қолданылады.
"Уақыт. Тәулік"
Куатбекова Меруерт Малдыбаевна
Мұғалімнің 2 сыныпқа арналған "Уақыт. Тәулік" тақырыбындағы сабағы ұсынылады. Сабақ барысында білім алушылардың білім, білік, дағды деңгейлерін қалыптастыра отырып, қызығушылықтарын, белсенділіктерін арттыруға арналған әдіс-тәсілдерді қолданады. Білімді меңгеруде, тапсырмаларды орындауда білім алушылардың белсенділігі бейнеленеді. Оқушылар берілген тапсырмаларды орындай отырып, өздігінен жұмыс жасауға үйренеді.
Что мы знаем о воде?
Михайлова Татьяна Васильевна
В данном уроке через исследование и постановку проблемных вопросов учащиеся определяют свойства воды, применение свойств воды в жизни людей, необходимости воды для всего живого на Земле.
Достық - өмірлік нұсқа 7 сынып
Аймаханова А.Е.
Сабақтың мақсаты: Мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау. Өзіндік көзқарасын білдіріп, түйінді ой айта алу.
Деятельность педагогов по созданию безопасной образовательной среды
Каримова Б.Т
В данной видеолекции раскрывается вопрос создания безопасной, релевантной образовательной среды службой психолого-педагогического сопровождения школьников. Даны теоретические основы понятия безопасная образовательная среда, практические рекомендации по сплочению детского коллектива через игры, тренинги, совместную деятельность учителя, учащихся и родителей.
Профессиональная диагностика как путь к раннему профессиональному самоопределению старшеклассников
Каримова Баглангуль Тусуповна
В данной видеолекции представлена деятельность психолого-педагогической службы школы по организации профориентационной работы с учащимися старших классов, которая начинается с выявления интересов, склонностей ученика, информирования о востребованных профессиях. Видеолекция включает в себя теоретические основы по вопросам профессионального самоопределения и конкретные рекомендации по организации профориентационной деятельности.
«Табиғи бірлестік»
Кадырбаева Гулжахан Раиимовна
«Табиғи бірлестік» тақырыбындағы сабақ жеке, жұптық, топтық жұмыстарды ұйымдастыра отырып, практикалық жұмыстар арқылы оқушылардың тақырыпты меңгеруіне ықпал етуге негізделген. АКТ көмегімен, «Көру айғақтары», «Қар кесегі», «Кластер, постер құру» белсенді әдістерін тиімді қолданып, оқушылардың тақырып мазмұнын өздіктерінен меңгеруге және олардың коммуникативті дағдыларын дамытуға бағытталған. Оқушыларды өзін-өзі, өзара жұптық және топтық бағалаулар арқылы қол жеткізген жетістіктерін және кедергілерін анықтауға өз ойын қорытындылауға жетелейді.
Принципы критериального оценивания
Идилуп Айман Тулюгуновна
На фрагментах уроков учителей начальных классов рассмотрены различные приемы и методы критериального оценивания, основанный на 5 принципах. Критериальное оценивание направлено на повышение мотивации и способствует совершенствованию каждого ребенка.
Организация исследовательской деятельности младшего школьника на уроке
идилуп Айман Тулюгуновна
Рассматриваются вопросы организации исследовательской деятельности младшего школьника и ее значение для развития. Раскрываются условия при которых происходит трансформация целей в результаты обучения через формирование навыков широкого спектра. Особенностью организации исследовательской деятельности является возникновение столкновения с познавательной трудностью, которая вызывает коллективную и индивидуальную активность поисковой деятельности.
«Мұражай педагогикасын кіріктіру жас ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеу құралы ретінде»
Құдайбергенұлы Б.
Бейнедәріс «Мектептегі өлкетану жұмысын ұйымдастыру мен өткізу» білім бағдарламасы аясында жүргізілетін іс – шаралар барысында мектеп мұражайының әлеуметтік мәдени кеңістіктегі ролі, білім беру қызметі мен тереңдігі, және оның танымдық, ақпараттық әлеуеті, ұлттық мұра-мұрағаттарды халыққа, жас ұрпаққа насихаттау арқылы рухани құндылықтарды қадірлеудегі орны мен маңыздылығы қақында.
Инновационные подходы в организации учебной деятельности для детей с особыми образовательными потреб
Ауталипова Балкен Жебеновна
В видео-лекции описываются инновационные подходы в организации учебной деятельности для детей с особыми образовательными потребностями в условиях развития инклюзивного образования. Даётся разъяснение кто относится к лицам (дети) с особыми образовательными потребностями и делается акцент на особенности инновационных подходов в организации учебной деятельности для детей с особыми образовательными потребностями в условиях развития инклюзивного образования.