ВИДЕО ОРЛЕУ
Alternate Text

В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» дано конкретное задание: «В интернете необходимо размещать видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей средних школ, колледжей и вузов. Это позволит всем казахстанцам, в том числе в отдаленных сельских школах, получить доступ к лучшим знаниям и компетенциям».

В рамках реализации Послании Президента  «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» создал специализированный сайт  «Видео Өрлеу» на котором  каждый педагог нашей страны может  поделиться своим опытом и своими  педагогическими наработками.
Председатель Правления
Член-корреспондент НАН РК
Ахметова Гульнас Кенжетаевна

Механическое движение
Оразбаева Айгуль Казезовна
ЦОР как фрагмент урока может быть использован педагогами на уроках физики в 7-ом классе при изучении темы «Механическое движение». Возможно его применение для повторения темы перед выполнением домашнего задания или изучения темы учащимися, пропустившими урок по причине болезни. В данном ЦОР рассматривается решение задачи для закрепления формул нахождения средней скорости.
Әріптер емлесі
Кусаин Динара Бурабаевна, Камзина Ардақ Нұрахметовна
СБР мұғалімдерге әріптер емлесі бойынша: дауысты дыбыс әріптерінің емлесі, дауыссыз дыбыс емлесі және ı, ý әріптерінің сөз құрамында жазылу жолдарын, оларды жазу, таңбалау және ауызекі сөйлеу тілінде пайдалану дағдыларын меңгерту қарастырылды. Оларды жазу және ауызекі сөйлеу тілінде пайдалану дағдыларын қалыптастыру, қолданылу дағдыларын жетілдіру жолдары қарастырылды.
Тәуелдік жалғау
Бахтиярова Р.Ж., Акашаева З.М.
Бұл сандық ресурс қазақ тілі пәні бойынша тәуелдік жалғауды меңгерту үшін қолдануға арналған. Оқушылар тәуелдік жалғау, оңаша тәуелдену туралы түсінік қалыптастырып, сөздерге тәуелдік жалғауларды дұрыс жалғай алуға машықтанады. Сөздердің тәуелденуін мысалдар арқылы ұғынады.
Правописание приставки ПРЕ и ПРИ
Сарсенова Айгуль Максутовна
Правописание приставки ПРЕ и ПРИ считается одной из трудных в 6 классе. Этот видеоресурс поможет детям запомнить данное правило и применять на практике.
Құрмалас сөйлем жөнінде түсінік -
Утегенова Набия Тулегеновна
Құрмалас сөйлем және оның түрлері туралы түсінік беріледі. Сондай-ақ құрмалас сөйлем құрамындағы компоненттердің байланысу жолдарына тоқталады. 9-сынып.
Ботай мәдениеті
Рамазанова Динара Бакиткалиевна, Таскалиева Гулдана Ерсайновна
Бейне дәрісте энеолит дәуірінде Солтүстік Қазақстанды мекендеген тайпалар мәдениеті "Ботай мәдениеті" тақырыбы қарастырылады. Ботай ескерткішіне 1981-1983 жылдар аралығында профессор Виктор Зайберттің жетекшілігімен жүргізілген қазба жұмыстары туралы, Ботай мәдениетінің артефактілері туралы айтылады.
Ауызекі сөйлеу стилі
Бахтиярова Р.Ж., Ерментаева Ә.С.
Бұл сандық ресурс қазақ тілі пәнінен 5-сыныпта «лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану», «ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру» деген оқу мақсаттарымен жұмыста қолдануға арналған. Оқушылар ауызекі сөйлеу стилі туралы түсінік қалыптастырып, тілдік ерекшеліктерін ажырата алуға үйренеді. Жазба стилі мен ауызекі сөйлеу стилінің айырмашылықтарын мысалдар арқылы ұғынады. Пайдаланылған әдебиеттер: 1. Рабиға Сыздық. Сөз құдіреті. 2014ж. 2. Бердібек Соқпақбаев. «Менің атым Қожа»
Фосфор. 9-сынып - Өтеғұл Гүлмаржан Кәрімқызы
Өтеғұл Гүлмаржан Кәрімқызы
Химияны оқытудың тиімділігін арттыру жолдарының бірі — мақсатты түрде оқушыларды есеп шығаруға қызықтыру. Ол үшін оқушыларға ұсынылатын есептердің мазмұнында қызықты жəне танымды мəліметтер болу керек. Сол кезде оқыту мағыналы болып, оқушыларды құлшындыратын себеп қалыптасады. Ондай мақсатқа жету үшін 9-сыныптағы «Фосфор» тақырыбына контекстілік есептер қолдануға болады. Бұл СБР «Фосфор» бөлімі тақырыптарының мазмұнымен таныстыруда, сонымен бірге химия мен АӘД пәндерін ықпалдастырып оқытуда қолдануға болады.
Географиялық картада орналасқан шартты белгілер
Таскараева Калбиби Ахметовна
Географиялық картада нысандарды көрсету үшін қолданылатын шартты белгілер. Топографиялық карталар. Картографиялық шартты белгілер.
Тақырыбы: Экономикалық географиялық жағдай түсінігі, 10 сынып
Тулегалиев Амантай Сериккалиевич
Тақырыптың өзектілігі: Дүние жүзі елдерінің экономикасының дамуындағы басты әсер етуші күш – бұл экономикалық географиялық жағдай болып табылады. Экономикалық географиялық жағдайдың экономикаға әсерін болжау, бағалай білу- шаруашылықтың қарқынды дамуына әсер ету мүмкіндігі. Оның түрлері мен компоненттерін сипаттай білу-шаруашылықты тиімді жүргізудің негізгі шарты болып табылады.
Тақырыбы: «Географиялық мониторинг түсінігі», 10 сынып
Тулегалиев Амантай Сериккалиевич
Тақырыптың өзектілігі: жахандану заманындағы адамзат қоғамының алдында тұрған басты міндет жер бетіндегі табиғат кешендерінің күнделікті жағдайын біліп, өзгерістерін анықтап отырудың міндетті болып табылатындығы. Табиғат кешенінің өзгерісін болжамай іс-әрекетке бару-адамзаттың болашағына балта шабумен тең болып табылады.
Задачи на динамику вращательного или движущегося по окружности тела
Ауталипова Балкен Жебеновна
В данном ЦОР показано решение задачи по физике за курс 9 класса - "Велосипедист движется с постоянной скоростью ν = 36 км/ч по кругу радиусом R = 34 м. Под каким углом α к вертикали велосипедист должен наклонить велосипед, чтобы успешно пройти дистанцию?". Эта задача относиться к задачам на динамику вращательного или движущегося по окружности тела.