ВИДЕО ОРЛЕУ
Alternate Text

В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» дано конкретное задание: «В интернете необходимо размещать видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей средних школ, колледжей и вузов. Это позволит всем казахстанцам, в том числе в отдаленных сельских школах, получить доступ к лучшим знаниям и компетенциям».

В рамках реализации Послании Президента  «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» создал специализированный сайт  «Видео Өрлеу» на котором  каждый педагог нашей страны может  поделиться своим опытом и своими  педагогическими наработками.
Председатель Правления
Член-корреспондент НАН РК
Ахметова Гульнас Кенжетаевна

"Туған өлкенің табиғатын сақтауды үйренеміз"
Сапарбаева Гүлмира Тансықбайқызы
Өзін-өзі тану сабақтарында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін ашу. Жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа шығару.
Тиімді жоспарлаудың маңызы
Ғалымжанов Баянғали Ғалымжанұлы
Оқушыларды қалай қарсы алу керек, сабақты қалай бастау керек, оқушыларды қалай топтарға бөлу керектігі қамтылған.
Жыл мезгілдері
Рахатова Самал Рахатқызы
Оқушыларды жыл мезгілдері туралы шумақ және жұмбақ шығаруға баулу.
«Теоретические основы использования интерактивных форм и методов обучения и препода»
Кыстаубаева Жанар Нагаметовна
Видеолекция посвящена следующей теме: «Теоретические и практические основы использования интерактивных форм и методов обучения на уроках русского языка». В рамках данной деятельности мною были проведены научно-методические, научно-практические семинары, круглые столы, консультации, лекции на краткосрочных курсах и по Программе обновления содержания среднего образования, организованы и подготовлены открытые уроки учителей, статьи, видеолекции, выступления и доклады на конференциях.
"Процент Берілген санның процентін табу"
Хисметова Балғаным Кайрауовна
Бейне-материалда - "Процент.Берілген санның процентін табу." тақырыпқа қатысты терминдер түсіндіріледі және проценттің анықтамасын біліп, санның процентін тауып,оны белгілеу туралы айтылады. Ол үшін мынадай сөздіктер қолданады: процент, жүзден бір үлес,процентпен белгілеу,өрнектеу, процентті санмен белгілеу.
«Жоспарлаудың ерекшелігі»
Арзымбетова Салтанат Жақсылыққызы
Бейне-материал келесі сұрақтарға жауап береді: • Ұзақ мерзімді жоспар - бұл жоспар нені қамтиды? • Тілдік мақсаттар туралы - бұл мақсаттар не үшін енгізілген? • Орта мерзімді жоспар - бұл жоспар қалай топтастырылған • Қысқа мерзімді жоспар - бұл жоспардың ерекшелігі неде?
«Новые подходы к гуманизации современного образовательного пространства»
Даумова Дидара Нурлыбековна
Раскрываются общие тенденции возвращения к понятиям "Дух", "Духовное начало", "Духовность" в современной философии, психологии и педагогике. Раскрывается сущность гуманистической психологии и педагогики духовного гуманизма.
«Сыни ойлау арқылы оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту»
Туралбаева Алмаш Турганбаевна
Сын тұрғысынан ойлау технологиясы мен стратегиялары. Бастауыш сыныптардағы пәндер бойынша оқушының шығармашылық деңгейін дамыту, білімді жүйелі меңгертудегі «Сыни ойлау» технологиясының тиімділігі. Бұл технология бойынша қолданылатын стратегиялар, олардың бір-біріне ұқсастығы. Жаңа педагогикалық стратегиялар оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық ойының дамуында басты роль атқарады.
«Оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін дамыту тәсілдері»
Касенова Cамал Абилжанатовна
Оқушылардың коммуникативті құзыреттілігін дамытуда тілдік дағдының маңызы. Коммуникативтік құзыреттілік - білім алушылар және қоғам үшін күнделікті оқуда, қатынастық міндеттерді тіл арқылы шеше білу қабілеттілігі; мақсатты іске асыруда оқушының тіл және сөз құралдарын пайдалана алуы.
«Оқу үдемелілігі»
Мухтаров Амангали Хамидоллаулы
Оқу үдемелілігі оның негізгі үш идеясының мәні. Тілдік дағдыларды дамытуда идеяларды жинақтап, түсініктерін нақтылау, негізгі мәселені бірлесе шешуге мүмкіндік беріледі. Оқушыларға жазылым үрдісінің түрлі сатыларында қолдау көрсетіледі.
«Қазақ тілі сабағында оқушылардың тыңдалым дағдысын қалыптастыру жолдары»
Орманбекова Ләззат Жекеновна
Қазақ тілі сабағында оқушылардың сөйлесіміндегі тыңдалым дағдысын қалыптастырудың жолдары. Оқушылардың ерекшелігіне қарай тыңдалымға арналған оқу мақсатынан сабақ мақсатын құру. Оқушыларға оқу мақсатына жетуге мүмкіндік беретін тапсырмалар дайындау. Тыңдалым әдіс-тәсілдерін қолдану.
"Критическое мышление - это ключ к успеху современного человека"
Ермухамедова Жибек Ельдесовна
В содержании основное внимание уделяется развитию технологии критического мышления. Отмечаются характерные особенности и направленность на развитие базовых навыков современного человека открытого информационного пространства. Рассматривается конструктивная основа технологии критического мышления.