ВИДЕО ОРЛЕУ
Alternate Text

В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» дано конкретное задание: «В интернете необходимо размещать видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей средних школ, колледжей и вузов. Это позволит всем казахстанцам, в том числе в отдаленных сельских школах, получить доступ к лучшим знаниям и компетенциям».

В рамках реализации Послании Президента  «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» создал специализированный сайт  «Видео Өрлеу» на котором  каждый педагог нашей страны может  поделиться своим опытом и своими  педагогическими наработками.
Председатель Правления
Член-корреспондент НАН РК
Ахметова Гульнас Кенжетаевна

Закон сохранения массы веществ
Карибаева Шолпан
Видеоматериал посвящен ознакомлению с законом сохранения массы веществ при решении химических задач
The Natural world
Караева Айман Муханбетовна, Булекбаева Умутай
Сабақ білім беру мазмұнын жаңартуға бағытталған, тыңдалым және айтылым дағдыларын дамыта отырып, сыни тұрғыдан ойлау арқылы оқушылардың тақырып бойынша түсінігін дамытуға бағытталған.
Көздің құрылысы мен қызметі
Раймкулова Жанат Абдикалыковна
Адамның сыртқы ортаны танып білетін сезім мүшелерінің бірі - көз. Көз бас сүйегінің көз шарасында орналасқан. Көзді көз алмасы мен қосымша мүшелері құрайды. Көздің қосымша мүшелеріне: қас, қабақ, кірпік, көз жасы бездері, көзжас өзекшелері, көзді қимылдататын бұлшық еттер жатады. Көз алмасы ақ қабық, тамырлы қабық және тор қабықтан тұрады.
Подготовка к пересказу с использованием графических органайзеров
Хайрушева Ж.С., Косжанова А.О.
Видеоматериал посвящен графическим органайзерам, методике подготовки детей к пересказу текста и особенностям применения графических органайзеров при подготовке к подробному пересказу на уроках русского языка и литературы.
Zero Conditional
Абзалбекқызы Айгерім
Видеоматериал посвящен теме Zero Conditional, о том как образовать, и когда его использовать.
Фосфор
Өтеғұл Гүлмаржан Кәрімқызы
Одним из путей повышения эффективности обучения химии является формирование интереса у учащихся к решению задач. В этой связи предлагаемые задачи должны, прежде всего, включать интересную, познавательную информацию, соответствующую возрастным особенностям учащихся. Используя контекстные задачи в 9 классе на тему «Фосфор», мы мотивируем детей к учебе. Данный ЦОР можно использовать при изучения раздела «Фосфор», а также при интегрированном обучении предметов по химии и НВП.
Логические операции
Женесбаева Кымбат Кадырхановна
В данном видео рассмотрены основные логические операции и таблицы истинности.
Площадь прямоугольника
Румянцева Алла Васильевна
В данном цифровом образовательном ресурсе рассматривается пример вычисления площади прямоугольника. Пример основан на пошаговой инструкции,который построен на диалоге учащихся второго класса.
Перевод десятичного числа в двоичную систему счисления - 6 класс
Омарова Айгуль Бекеновна
В данном цифровом образовательном ресурсе рассматривается по шаговое описания перевода десятиного числа в двоичную систему счисления и обратно.
Бурабай ұлттық саябағы. Оқжетпес туралы аңыз - 6 сынып
Шенгельбаева Калима Айтмукановна
«Арқада жер жетпейді Бурабайға» дегендей, Бірабайдың төсінде аңызға толы «Оқжетпес» бар. Сол тау туралы бізге жеткен аңыздарға тоқталайық. Тіпті, ол туралы ақындардың өлеңдерінде де кеңірек айтылады. Бұл сандық білім ресурсы 6 сыныпқа арналған, қазаұ тілі пәні бойынша дайындалған. Бұнда Бурабай ұлттық саябағымен таныстырылым. Оқжетпес жайлы аңыздың бір нұсқасымен таныстыру.
Заттың құнын табуға берілген есептер
Абилдаева Айсулу Ембергеновна
Тақырыпты өткенде оқушылар заттың бағасы, саны, құны ұғымдарымен танысады, осы шамалар арасындағы тәуелділікті меңгереді, суреттер және кестелердің көмегімен есептер құрастыруға дағдыланады. Сондықтан заттың құнын табуға берілген есептерді шешудің бірнеше тәсілдері, шығарылу жолдары көрсетіледі. Оқушыларға тақырыпты түсіндіру кезінде бейнежазбаны қолданудың маңызы өте көп. Бұл бейнежазбаның мұғалім мен оқушы үшін құндылығы зор. Мұғалімдерге сабақ түсіндіруде қосымша әдістеме болса, ал оқушы өмірмен байланысты мысал арқылы тақырыпты тез түсінеді және пәнге деген қызығушылығы артады.
Составление рассказа по мнемотаблице
Байкатова Кумыс Ильясовна
Предмет: Обучение грамоте 1 класс. Цель обучения: 1.1.8.1- составлять рассказ по сюжетной иллюстрации/ по серии картинок. Тема: Составление рассказа по мнемотаблице. Описание: В 1 классе ученики учатся составлять рассказы по серии картинок. Хорошим инструментом для оказания поддержки учащимся являются различные мнемотаблицы. Такой вид мнемотехники помогает не только составить рассказ, но и пересказать содержание рассказа, быстро выучить стихотворение и развивает устную речь учащихся. В данном видео предлагается первичный алгоритм составления рассказа по серии картинок и опорным словам, объединенных одной темой. В дальнейшем, ребенок может сам составлять мнемотаблицу, изображая ключевые моменты рассказа.